/ 1 نظر / 14 بازدید
یاران رهبر

آقا جان سلام مسلمان و پیرو واقعی شما نیستم!!! قرن ها قبل آمدی نسبت به هدایت ما حریص بودی ولی خودمان نه! !! تو را آزردند و تو را میازاریم!!! دینت را مسخره کردند و - باکارهایمان- دینت را مسخره میکنیم... آقا!یا رسول الله ولی یک چیز را خوب میدانم! دوستت دارم آن هم خیلی با آنکه عاشق مدینه ات هستم،محتاج تر از هرکس به شفاعتت ولی اینها را نمی خواهم. آقا! یا اباالقاسم نظری عیدهاتون مبارک یاران رهبرافتتاح شد ... اخبار سیاسی ..مذهبی... کاریکاتور های سیاسی و... حضور شما مارادراین امر یاری می کند یاعلی مدد [گل][گل]