عکس:هادی غفاری در حال ...!

هادی غفاری که به تازگی انباری از سلاح و مهمات جنگیدر موسسه زیر نظرش کشف و ضبط شده سابق بر این در بسیاری از اجتماعات غیرقانونی جریان فتنه در راستای حمایت از سران فتنه حضور فعال داشته است!

/ 0 نظر / 13 بازدید